Smart marknadsföring kombinerar nytt och gammalt

0
476

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Moderna digitala marknadsföringskampanjer bliver allt smartare. Eftersom vi lever allt större del av våra liv framför skärmar innebär detta många möjligheter till att synas. Men för att marknadsföringskampanjer skall vara effektiva skall de helst riktas mot de målgrupper som är mest relevanta. Detta kan man numera optimera tack vare big data och algoritmer hos sociala mediers plattformar. Men för att lyckas, är det oftast bäst att tänka helhet. Smarta digitala annonskampanjer bör ofta kombineras med tillgänglighet och synlighet i samhället.

Att synas på Google

Man kan mena vad man vill om Google som företag, men man kan inte komma ifrån att företaget och framförallt deras sökmotor är en maktfaktor i det moderna samhället. När det uppstår ett behov av en vara eller en tjänst hos konsumenter är det väldigt vanligt att det första man gör är att ”googla”. Det är genom denna sökning, eller ”googling” som man kommer i kontakt med olika företag som erbjuder just den vara eller tjänst man har behov av.

Det har genom många års erfarenhet visat sig att det är väldigt få konsumenter som bläddrar vidare efter fler sökresultat än de ca tio man ser på den första sidan som man får fram. Därför är det oerhört viktigt att synas i Googles sökningar när det bliver sökt efter den typa av vara eller tjänst som man erbjuder. Det finns en mängd experter inom detta område som kallas SEO. Man kan med fördel söka hjälp med detta alternativt att själv utbilda sig till expertis – området är helt enkelt viktigt om man vill synas.

Att synas även fysiskt

Även om allt större del av såväl marknadsförings som handel numera föregår via digitala lösningar, bör man inte underskatta värdet av att även vara synlig fysiskt. Det ger trovärdighet när man kan känna igen företaget man hittar i sin digitala sökning från den fysiska världen. Därför kan det vara en bra investering att synas på olika mässor inom sin bransch och att synliggöra sitt företag med skyltar och liknande i stadsmiljön. Allt du behöver för att synas fysisk, på mässor eller via skyltar, kan du bl.a. finna här: